Завдання на 2019 -2020 навчальний рік

Завдання  на  2019 – 2020 навчальний  рік

          З метою усунення недоліків колектив дошкільного навчального закладу у 2019/2020 навчальному році буде працювати над головною методичною метою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».
              Керуючись  законом  України  «Про  дошкільну  освіту», Базовим  компонентом  дошкільної  освіти, програмою  «Українське  дошкілля», листом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  20.05.2015  року  №1/9-249  «Щодо  організації  освітньої  роботи  дошкільних  навчальних  закладів  у  2019– 2020 році», наказом  Міністерства  освіти  «Про  затвердження  граничнодопустимого  навчального  навантаження  на  дитину  в  дошкільних  навчальних  закладах  різних  типів  та  форм  власності», виходячи  з  аналізу  освітньо-виховної  та  методичної  роботи  у  2019 – 2020  навчальному  році, вражаючи  досягнення  і  перспективи  розвитку, педагогічний  колектив  вважає  пріоритетним  напрямком  освітньої  діяльності  збереження  та  зміцнення  здоров*я  дітей  раннього  та  дошкільного  віку, актуалізацію  патріотичного  та  екологічного  виховання  дітей, беручи  за  основу  високу  когнітивність  педагогічного  колективу  та  його  інноваційну  компетентність, визначає  основні  завдання  на  2019 – 2020 навчальний  рік.
           Виходячи з цього основними завданнями на наступний рік вважати:

 1.  Залучати  батьків  до  створення  належних  умов  для  успішної  життєдіяльності,  розвитку  дітей  у  сім*ї   та  дошкільному  навчальному  закладі, заохочувати  їх  до  участі  в  освітньому  процесі  на  засадах  рівності, партнерства  і  взаємодопомоги.;
        2. Формування  еколого - валеологічної  системи  знань, які  закладають  основу  відповідального  та  дієвого  ставлення  до  навколишнього  середовища  і  власного  здоров*я.;
      3. Удосконалювати  профілактично-оздоровчій  напрямок  в  роботі  дошкільного  закладу, комплексно використовувати  всі  види  фізичного  розвитку, загартування  та  оздоровлення, збереження  та  розвиток  навичок  здорового   способу  життя.;
    4. Забезпечити  наступність  в  рееалізації  завдань   виховання  між  дошкільною  і  початковою  ланкою  освіти.
   

Немає коментарів:

Дописати коментар