Дошкільний навчальний заклад «Барвінок»

Дошкільний  навчальний заклад  «Барвінок»  є  комунальною  власністю  Недогарківської  сільської  ради  Кременчуцького  району. Заснований  у  1977 році. Діє  згідно  з  основними  положеннями  Конституції  України, Законом  України  «Про  дошкільну  освіту»,
Національною  доктриною  розвитку  освіти  України  в  ХХІ  сторіччі, Положення  про  дошкільний  заклад, Закону  України  «Про  охорону  дитинства», Державною  цільовою  соціальною  програмою  розвитку   дошкільної  освіти  на  період  до  2017  року, затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  13  квітня  2011 року  № 629, Законами  «Про  пожежну  безпеку», «Про  охорону  праці», «Про  забезпечення  санітарно – епідеміологічних  норм», згідно  Базового  компонента  дошкільної  освіти, Правил  внутрішнього  трудового   розпорядку, Посадові  інструкцій, Програми  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Українське  дошкілля», Колективного  договору  між  адміністрацією, профспілковим  комітетом  і  трудовим  колективом  та  власного  Статуту.

          Дошкільний  навчальний  заклад  несе  відповідальність  перед  батьками, суспільством  і  державою  за:
-       реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених  Законом  України  «Про  дошкільну  освіту»;
-       забезпечення  рівня  дошкільної  освіти  у  межах  державних  вимог  до  їх  змісту, рівня   та  обсягу;
-       дотримання   фінансової  дисципліни  та  збереження   матеріальної-технічної  бази.
          Дитячий  заклад  має  2  різновікові  групи: молодша   та  старша  групи. Загальна  кількість  дітей – 37.
5-ти  дневний  режим  роботи  дошкільного  закладу, з  10,5 – годинним  перебуванням  дітей  відповідає  вимогам  законодавства.
Комплектація  груп  проводиться  відповідно  до  нормативної  наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і  правил  утримання  дітей  у  дошкільних  закладах.
                Дошкільний  навчальний  заклад «Барвінок», в  основному, укомплектований  педагогічними  кадрами  та  обслуговуючим  персоналом  згідно  штатного  розпису. Відповідно  до  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту», в  дошкільному  навчальному  закладі  працює  6 педагогів. Атестація  педагогічних  працівників  проводиться  відповідно  до  Закону  України  «Про   освіту», Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України №930  від  06.10.2010 року. Відповідно  до  планів – графіків  курсової  перепідготовки  та  атестації  проведено  моніторинг  атестації  педагогічних  працівників  при  Кременчуцькому  педагогічному  училищі  ім. А.С.Макаренка.

Немає коментарів:

Дописати коментар