Організація життєдіяльності дитини протягом дня в дошкільному навчальному закладі

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                               ПОГОДЖЕНО      
Начальник  відділу  освіти, культури,  спорту   та  туризму                                                    В.о. зав ДНЗ «Барвінок»
_______________  Л.В.Крівченко                                                                                                    ____________ О.П.Яріш

                                           Організація   життєдіяльності  дитини протягом   в  дошкільному  навчальному  закладі

Режим  роботи  закладу – 10,5 годин.                              Часи  перебування  дітей  в  закладі  з  07:00 годин  до  17:30 годин
Вікова
група
                                Перша  половина  дня
             Друга  половина  дня
Ранкова
Прогуля
нка
на  повітрі.
Прийом
дітей  в  групі
(ранній
вік)
Ранкова
гімнас-
тика
Харчуван
ня
(підготов
ка  до
сніданку,
сніданок)
Підгото-
вка
до  заняття,
заняття
Денна  прогулян-
ка (підго-
товка до
прогулян-
ки  на по-
вітрі,
фізкульту-
ра  на  повітрі
Харчу-
вання
(підго-
товка 
до
обіду,
обід)
Відпочи-
нок
сон
(підготов
ка  до
відпочи-
нку  та
сну)
Гігієніч
ні
процеду-
ри  після
сну,
гігієніч
на
гімнасти-
ка,
повітряні  ванни  в
русі,
корегую-
ча
гімнасти-
ка

Харчува
ння
(підгото
вка  до
вечері,
вечеря)
Ігри,
міні-
заняття,
самостій
на
художня
діяльність
спілкування
Підготовка  до
вечірньої
прогулянки,
прогулянка
                                                                                       Обов*язкове  дотримання  принципу  поступовості
Молодша
група

7.00    –
8.05

8.05     -
8.12

8.12       -
        9.00

9.00     -
      10.00

10.00     -
         12.00

12.00 -
     12.50


12.50    -
      15.10

15.10    -
      15.30

15.30    -
      15.50

15.50    -
       16.25

16.25    -
      17.30
Старша
група

7.00    -
8.20

8.20    -
      8.30

8.30     -
       8.50

8.50    -
     10.30

10.30    -
      12.40

12.40    -
     13.10

13.10    -
      15.10

15.10    -
      15.30

15.30    -
      15.50

15.50    -
      16.25

16.25    -
      17.30Немає коментарів:

Дописати коментар